Atzīmējot Kārsavas pilsētas 90 gadu jubileju un Latvijas simtgadi, Kārsavas novada pašvaldība izdeva rakstu krājumu “Kārsavas stāsti”. Sadarbībā ar domnīcu “Creative Museum” un vairākiem Latvijā zināmiem pētniekiem pirmo reizi apkopoja pētījumus par Kārsavas novada arheoloģiskajām vietām, muižu sistēmu, dzelzceļa vēsturi, reliģiskajām draudzēm un 20. gadsimta karu nestajām pārmaiņām. Izdevumā ir ietverti ne vien profesionālie pētnieku akadēmiskie raksti, bet arī pašu novada iedzīvotāju no paaudzes paaudzē saglabātās liecības un fotogrāfijas.

Nelielā tirāža ātri atrada ceļu pie lasītājiem un Kārsavas novada pašvaldība lepojas ar katru interesentu, jo jau ir iznākusi atkārtotā rakstu krājuma tirāža. Rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” tirdzniecības cena – 14,84 EUR un to var iegādāties Kārsavas novada pašvaldības kancelejā (2.stāvā 14.kabinetā), samaksājot kasē un uzrādot kvīti.

Tāpat arī Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka vēl nav paņemti visi fotogrāfa Didža Grodza 2018.gada augusta beigās tapušie fotogrāfiju portreti. Fotogrāfijas ir pieejamas Kārsavas novada pašvaldībā (1.stāvā 10.kabinetā).

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste