Lai nodrošinātu pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanu, ik gadu ieguldījumi ir veicami esošo ielu un ceļu segumu atjaunošanā. Izstrādājot Kārsavas pašvaldības budžetu 2020. gadam, par vienu no būtiskām prioritātēm tika noteikta pašvaldības ielu infrastruktūras atjaunošana.

Lai apdzīvotās vietās samazinātu gaisa piesārņojumu, kas rodas no grants segumu putēšanas, sekojot jaunākajām ceļu būves tendencēm, Salnavas un Mērdzenes pagastos tika veikta  grantēto ielu virsmas pārklāšana ar dubultu šķembu segu, starp abām kārtām kā saistvielu ieklājot bitumena emulsiju. Ar šādiem melniem segumiem tika atjaunota  Kalna iela Salnavas pagastā un Pudinovas ciemā Baznīcas iela. Būvdarbus veica SIA “Valkas ceļi”no Valkas .

Augustā tika atjaunots ceļa segums arī  Kārsavas pilsētas ielu posmos: Puškina, Avženkas, Dzelzceļa, Mazajā Dārzu, Teātra un Mazajā Skolas ielā. Šajos posmos ceļa klātnēm ir uzklāta divkārtu virsma ar bitumena emulsiju un tika līmeņoti kanalizācijas aku vāki. Darbus veica iepirkuma uzvarētāji – SIA “ Valkas ceļi”.

Pilsētas un pagastu ielu atjaunošanas līguma summa 85878,87 Eur.

Visu būvdarbu uzraudzību veica SIA “ R4F” būvuzraugs Armīns Saidāns.

Kārsavas pilsētā Lauku ielā tika uzbērta šķemba ceļa klātnei un nobrauktuvēm,  segumu neizdevās atjaunot līdz galam, jo virsmas apstrādi ieteicams veikt laika periodā no 15. maija līdz 1. septembrim. Bet šajā laika posmā SIA “Kārsavas namsaimnieks” realizēja projektu un veica kanalizācijas tīklu izbūvi, tāpēc būvdarbi – divkārtu virsmas apstrāde tiks atsākti iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem laika apstākļiem nākošgad. Būvdarbus Lauku ielā veica iepirkuma uzvarētājs – SIA “V.J.M.BŪVE”, līguma summa 49 439,72 Eur.

Sagatavoja projektu vadītāja Inese Lipska