Kārsavas pilsētas teritoriju šķērso Valsts ceļš A13. Šosejas ielas krustojumā ar Vienības ielu 2018. gadā notika 6 ceļu satiksmes negadījumi, 2019.gadā – viens negadījums, ar dažāda veida sekām – miesas bojājumiem gājējiem, mantas bojājumiem. Galvenais cēlonis, iespējams, nepārredzamais krustojums, neapgaismotā gājēju pāreja.

Šosejas iela ir daļa no Sanktpēterburgas – Daugavpils autoceļa, pa kuru notiek intensīva satiksme. Gājēju pāreju, it īpaši ziemas apstākļos un tumšajā diennakts laikā, ir grūti pamanīt.

Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) ceļa posma Grebņeva- Kārsava jau 2018. gadā tika plānota ceļa atjaunošana, kur renovācijas projektā bija paredzēts izveidot apļveida krustojumu. Tomēr pašvaldībā ir ienākusi informācija, ka šī ceļa posma renovācijas darbi tiek atlikti uz nezināmu laiku.

Šī gada janvārī Kārsavas novada pašvaldība lūdza VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC), kā kompetentās iestādes palīdzību, rastu iespēju izvietot apgaismotas ceļa norādes minētajā vietā, kā arī ierosināt uzstādīt automašīnu ātruma mērīšanas displeju, kas disciplinētu autovadītājus, iebraucot Kārsavā.

LVC iepazinās ar pašvaldības vēstuli par satiksmes drošības pasākumu veikšanu pie gājēju pārejas valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) un Vienības ielas krustojumā, un deva šādu atbildi:

“Lai sakārtotu autoceļa A13 segumu, kā arī risinātu satiksmes organizācijas problēmas, 2018. gadā tika izstrādāts būvprojekts “Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas rob (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) km 2,90 – 14,08 posma Grebņeva – Kārsava segas pārbūve”. Nepietiekamā finansējuma dēļ būvprojekta realizācija ir atcelta uz nenoteiktu laiku un šobrīd nevaram nosaukt precīzu tā realizācijas laiku. Būvdarbi nākotnē tiks plānoti un uzsākti atbilstoši pieejamam finansējumam.

Šī vieta (krustojums) nav ierindota arī “Melno punktu” sarakstā un tāpēc līdz autoceļa rekonstrukcijai atsevišķi gājēju pārejas labiekārtošanas darbi netiks plānoti.

Lai novērstu atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un disciplinētu autovadītājus, LVC atbalsta fotoradara uzstādīšanu minētajā vietā. Jautājums par fotoradaru uzstādīšanu nav LVC kompetencē un mēs attiecīgi pārsūtīsim Jūsu vēstuli Ceļu Satiksmes Drošības direkcijai, kura ir atbildīga par fotoradaru uzstādīšanu.”

Kārsavas novada pašvaldība cer, ka Ceļu Satiksmes Drošības direkcija atbalstīs un realizēs ātruma mērīšanas displeju (līdzīgi kā Maltā, Kūkās, Pļaviņas u.c.) uzstādīšanu minētajā vietā, kur atļautais braukšanas ātruma režīms ir 50km/h kā apdzīvotā vietā.

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste