izglitibas_logo

ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2017./2018.m.g. (novembris – maijs) Mērdzenes pamatskolā strādāja pedagoga palīgs. Mācību gada garumā tika sniegts atbalsts  tiem 1.-4.klašu izglītojamiem, kuriem bija grūtības vielas izpratnē un apgūšanā matemātikā.

Mērķis:

  • palīdzēt saprast un izskaidrot nesaprotamo mācību vielu, lai radītu skolēnos motivāciju mācīties un attīstītu komunikācijas prasmes.
  • sadarboties ar mācību priekšmeta skolotājiem, analizēt un noskaidrot izglītojamo mācīšanās problēmas un meklēt atbildes to risināšanai.

Šī darba rezultātā izglītojamiem uzlabojās sekmes matemātikā, viņi kļuva drošāki un pārliecinātāki par sevi. Savukārt mācību priekšmeta skolotājs varēja vairāk laika veltīt pārējiem skolēniem.

Pedagoga palīga loma ir daudzveidīga, viņš strādā kā atbalstītājs, motivētājs, palīgs.

Biruta Krilova
Mērdzenes pamatskolas skolotāja pedagoga palīgs