deinstitucionalizacijas-logo

Aicinām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskos pārstāvjus un audžuģimenes pieteikties Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sākot no šī gada novembra katra bērna ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits un sociālais darbinieks) nosaka, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem atbilstoši viņa vajadzībām.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegti Labklājības ministrijas vadītā deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros katrā plānošanas reģionā.

Ar ES fondu finansējuma atbalstu DI procesa ietvaros tuvāko gadu laikā Latvijas pašvaldības varēs radīt pakalpojumus, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs varētu saņemt sociālo rehabilitāciju savā pašvaldībā.

Sociālā dienesta vārdā pateicamies kokapstrādes uzņēmumu SIA „JAVISI” un AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība” vadītājiem un darbiniekiem par ziedojumu – malku, kas tika piegādāta mūsu novada diviem trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Domājot labas domas un visi kopā daloties labajos darbos un sirsnībā, varam savu novadu padarīt labāku.

Andželika Malakāne
sociālā dienesta vadītāja