8c468d3117a8f1dfc288a3b1cd43cec0

2018.gada 12.martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS  NAMSAIMNIEKS” noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/022 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”.

Projekta mērķis ir attīstīt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu Kārsavas pilsētā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu. Vienlaikus centralizētās kanalizācijas paplašināšana un pakalpojuma pieejamība paaugstinās dzīves kvalitāti Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem.

Projektā attiecināmo izmaksu kopsumma ir paredzēta 274758,80 EUR apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda ieguldījums – 141602,88 EUR un finansējuma saņēmēja ieguldījums – 133155,92 EUR.

Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts, ko plānots pabeigt līdz šā gada jūnija beigām.