Informējam, ka turpmāk, sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, svecīšu vakari visā Ludzas novadā norisināsies iepriekš noteiktos datumos, bet bez noteikta sākuma laikaAicinām piedalīties Svecīšu vakaru norisēs individuāli. Tāpat, lūdzam ievērot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, nepulcēties un ievērot divu metru distanci. 

Pušmucovas pagastā
23.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Mežarnieku kapsētā 

31.10.2021 (svētdiena)

 • Svecīšu vakars Pušmucovas kapsētā  

Baltinavas pagasta kapsētās
03.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Zubku kapos
 • Svecīšu vakars Dziervines kapos 
 • Svecīšu vakars Svātyunes kapos 

Salnavas pagasta kapsētās
16.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Rogu kapos 
 • Svecīšu vakars Naudaskalna kapos 
 • Svecīšu vakars Zacešku kapos
 • Svecīšu vakars Kalvīnes kapos

17.10.2021 (svētdiena)

 • Svecīšu vakars Keiseļovas kapos 
 • Svecīšu vakars Zoblevas kapos 
 • Svecīšu vakars Silarašu kapos
 • Svecīšu vakars Uguļovas kapos 

Svecīšu vakars Kārsavas kapos  
16.10.2021 (sestdiena)

Mērdzenes  pagasta kapos23.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Vecpiragovas kapos 
 • Svecīšu vakars Pudinavas kapos 
 • Svecīšu vakars Šalaju kapos 

Mežvidu pagasta kapos
23.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Dzērvju kapos
 • Svecīšu vakars Vecinānu kapos 
 • Svecīšu vakars Pliešu kapos 

30.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Sila kapos 
 • Svecīšu vakars Lakšinīku kapos