dika_labeka

Biedrības “Kūzūls” realizētais projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” “Daudzfunkcionāla laukuma ierīkošana Salnavas pagastā” Nr. 13-01-LL33-L413201-000022

img_4385

Lai racionālāk izmantotu esošo teritoriju, biedrība “Kūzūls” 2014. gadā uzsāka projekta “Daudzfunkcionāla laukuma ierīkošana Salnavas pagastā” realizāciju, ierīkojot daudzfunkcionālu laukumu un labierīcības. Daudzfunkcionālais laukums tiek izmantots kā tirgus laukums un stāvlaukums automašīnām. Tāpat laukumu izmanto brīvā laika pavadīšanai, izvietojot galda spēles brīvdabā (galda teniss, novuss, šahs). Brīvdabas pasākumos uz laukuma izvieto arī bērnu piepūšamās atrakcijas.

img_0321

Biedrība “Kūzuls” regulāri organizē dažādus pasākumus. Daudzfunkcionālais laukums ir pieejams plašam apmeklētāju skaitam un to izmanto visu paaudžu iedzīvotāji – bērni (piepūšamās atrakcijas), jaunieši (stafetes, galda spēles, āra galda teniss), seniori(novuss, šahs, dambrete), mājražotāji (tirdzniecība ar saražoto produkciju), uzņēmēji (gadatirgi, izstādes), amatierkolektīvi (sadanči, ielu teātri, perfomances). Ik gadu laukumā tiek noorganizēti 3-5 vērienīgi pasākumi, kurus apmeklē vairāk kā 1500 apmeklētāji.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Valentīna Kirsanova
Salnavas KN vadītāja