Paiet laiki, mainās dzīve, bet „Maslenica” paliek par vieniem no iemīļotākiem svētkiem Goliševas pagastā un Kārsavas novadā. „Maslenicas” svētki ir atvadīšanās no ziemas un pavasara sagaidīšana.

Šī gada 29. februārī mūsu ciemats sagaidīja viesus. Jau no agra rīta uz skaisti izrotātā laukuma pie Kultūras nama skanēja mūzika. Plkst. 12.00 no visām Goliševas pagasta un Kārsavas novada malām sanāca svētku dalībnieki.  Viesus sagaidīja liela, koša „Maslenica”,  aicinot pavasari sauli un siltumu. Pagasta iedzīvotājus un viesus apsveica  pareizticīgo baznīcas mācītājs tēvs Aleksijs.

Goliševas Zaļajā estrādē svētkus atklāja koncerts , kura dalībnieki bija deju kolektīvs „Senleja” no Kārsavas, Mērdzenes koris „Austa’, A.Fjodorovs- Goliševas muzikants,  Goliševas vokālais ansamblis „Straujupīte”, Nadežda Cado,  Karina Dunska.

  Pēc koncerta visus cienāja ar saldām pankūkām un karstu tēju.

 Visi varēja piedalīties dažādos konkursos,  parādīt savu spēku, apķērību un veiklību. Bija iespēja apvizināties ar kvadricikliem pa Goliševas ciemu, pateicoties Aizgāršas robežapsardzes nodaļai un robežapsardzes nodaļas priekšniekam E. Rancānam.

Vislielāko interesi no visām piedāvātām izklaidēm izraisīja ārmreslings, dambretes, šahs, darts, šķēpa mešana un šaušana ar pneimatisko šauteni. Šogad nebija ledus, bet ledus stabs tomēr bija. Ledus staba savaldītāju bija daudz. 

Šogad pirmo reizi 29.februārī izkrita sniegs un bija iespēja pavizināties  ar kamanām. Bērniem ļoti patika jaunā atrakcija „Tunelis”.

Ļoti interesanti bija apskatīties Viktora Vasiļjeva koka izstrādājumu izstādi. Cilvēki bija patīkami pārsteigti par viņa meistarību un fantāziju.

 Svētki beidzās, „Maslenica” , tika sadedzināta un uguns aiznesa visu negatīvo, kas sakrājas par visu gadu.  Tas nozīme, ka pienācis pavasaris, būs saule, siltums un labs garastāvoklis, visu gadu līdz nākošajai „Maslenicai”. 

  Liels paldies visiem, kas piedalījās mūsu svētkos. Īpaša pateicība par materiālo atbalstu Kārsavas novada domei , mūsu sponsoriem SIA D.A.K. Sams īpašniekam Jānim Zeiļukam , JAVISI SIA īpašniekam Jakovam Sinkovecam , kā arī Goliševas saimniecēm,  Verai Filipovai, Žannai Gavrilovai, Antoņinai Karačevai, Vijai Praviteļai, Ludmilai Blohinai, Nadeždai Krasanovai, Natālijai Posredņikovai, Zinai Mortulevai, Natašai Požarskai un Innai Sofronovai kuras izcepa garšīgas pankūkas un visiem, kas palīdzēja organizēt svētkus.

O.Andrejeva
Goliševas KN vadītāja