Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020.gadā no 6.-12. jūlijam, novados/pilsētās notiek koru konkursa skates.

Šogad 27. martā Kārsavas vidusskolā notika 5.-9.klašu koru skates konkursa I kārta. To vērtēja pašvaldības apstiprināta komisija: Vera Krišāne – Kārsavas mūzikas un mākslas direktore, Valdis Domarks – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinators novadā, Agnese Medne – Malnavas pagasta kultūras pasākumu organizatore. Kārsavas vidusskolas koris “Akustika” ieguva I pakāpes diplomu un tika izvirzīts uz II kārtu.

3. aprīlī Daugavpilī notika Latgales novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru skates II kārta, kur piedalījās gan A, gan B grupas kolektīvi. Koru konkursā bija jāizpilda trīs dziesmas no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra – izlozes dziesma, izvēles dziesma un obligātā a cappella dziesma. Konkursu vērtēja VISC apstiprināta vērtēšanas komisija: Edgars Vītols, Jānis Grigalis, Jevgenijs Ustinskovs un Rita Platpere. Kora snieguma tehniskais izpildījums, vokālais sniegums, mākslinieciskais izpildījums, kopiespaids tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas.

Žūrija atzinīgi novērtēja koru sniegumu ar šādiem vārdiem: “Prieks par Latgales kolektīviem, pārdomāti tērpi, matu sakārtojums, apavi, attieksme pret dziesmu. Kori bija brīnišķīgi. Dziesmusvētkus varēsim baudīt jaunuzceltajā estrādē. Liels izaicinājums klausīties dziesmas, kas iekļautas repertuārā, ļoti labā līmenī. Prieks par skanīgām balsīm, meklējiet dziesmai savu interpretāciju, graudiņu. Pietiek ar vienu kustību, kas atdzīvina priekšnesumu. Ir jābūt ārkārtīgi lepniem. Žēl, ka nav TV, lai visu šo redzētu.”

Kārsavas vidusskolas kora “Akustika” izpildījumu bagātināja solists Roberts Dovgiallo un koncertmeistare Laine Pontaga. Žūrija kora sniegumu novērtēja ar AUGSTĀKO pakāpi, uzslavējot kora radošo izpausmi jeb radošumu.

Paldies par sarūpētajām dāvanām Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība”. Paldies Kārsavas vidusskolas direktoram Edgaram Pukstam, administrācijai, skolotāju kolektīvam par atbalstu.

Ligita Žukovska
Kārsavas vidusskolas mūzikas un interešu izglītības skolotāja