Svinot Latvijas Valsts svētkus, šogad mēs nevarējām satikties pasākumos, bet varējām būt kopā domās, sirdīs un simboliskos darbos. Rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, iedzīvotāji tikai aicināti radīt svētkus mājās un līdzdarboties savu logu un ēku fasāžu izgreznošanā. Iededzot gaismiņas, svinot mūsu Latvijas dzimšanas dienu, un ģimenes lokā pieminot vissvarīgākos notikumus.

Tika izteikts aicinājums, iesūtīt fotogrāfijas, atainojot, kā ģimenē tiek svinēti valsts svētki ,kā arī rotāti un izgaismoti logi. 

Iedzīvotāji izpaudās radoši un spēja ne tikai klāt krāšņus galdus un izgreznot savus īpašumus, bet arī ar radīja emocionāli pacilātus brīžus ģimenes lokā, dziedot dziesmas aizdedzot svecītes. Atcerēsimies, ka Latvijas valsts dzimšanas diena nav tikai svētku diena, tā ir arī katra sirdsapziņas diena, kad, sajūtot savu piederību Latvijai, vēl izteiktāki varam pasmelt Latvijas valsts dibinātāju spēku un gudrību, atbrīvot savu prātu no ārējās pasaules ietekmes, būt stipri garā un patiesi savā mīlestībā pret Dzimteni.

Aicinām aplūkot iesūtītās svētku bildes un sveicienus sekojošās galerijās.