Trešo gadu pēc kārtas novembrī Mērdzenes kultūras namā tika veidota izstāde „No vecāsmātes pūralādes”. Šoreiz goda vieta ierādīta cimdiem.

Paldies mūsu pagasta iedzīvotājām, kas atsaucās uz aicinājumu, pārlūkoja savas pūralādes, un atnesa izstādei vecmāmiņas, māmiņas, vīramātes, krustmātes adītos un nodotos mantojumā, gan pašu izadītos un lolotos cimdus.

Izstādē varēja aplūkot vairāk kā 200 pārus rakstainā brīnuma, kas tapis vēlos vakaros un brīvajos brīžos. Taču katrs atnestais cimdu pāris bija neatkārtojams krāsu gammā, ornamentu izvēlē, adīšanas rakstā.

cimdu-izstade-4

Paldies par atsaucību Jadvigai Kalvānei, Austrai Golubovai, Irēnai Vorzai, Ritai Gutānei, Verai Zalānei, Līvijai Bondarei, Renātei Bondarei, Galinai Misānei, Inesei Lipskai, Ilgai Kravalei, Valentīnai Lipskai, Jevģēnijai Jekimānei, Regīnai Savickai, Velgai Neulānei, Inārai Novikai, Veronikai Novikai, Lidijai Čigānei, Janīnai Kadakovskai, Inārai Sļadzei. Paldies izstādes noformētājai Aelitai Neulānei.

Cimdi ir pārlaicīga vērtība. Cimdu raksti ir – latvieša kods. Kāds 18.gs. pasaules apceļotājs teicis, ka nekur nav redzējis tik daudz cimdu izmantošanas veidu – gan sadzīvē, gan tautas tērpā kā Latvijā.

Cimdi bijuši liecinieki kā darbam, tā svētkiem. Tie ir dāvināti gan kāzās, gan bērēs, un jācer, ka tiks izmantoti arī nākotnē, jo tā ir daļa mūsu identitātes.

Anita Šarkovska
Mērdzenes KN vadītāja