Gatavojot Attīstības programmu 2019.-2025. gadam, Kārsavas novada pašvaldība veic iedzīvotāju aptauju, kuras mērķis ir izzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un dzīvi novadā.

Aptauja norit vienu mēnesi, t.i. līdz 27. aprīlim. Iedzīvotāju ērtībai aizpildīt aptauju var gan rakstiski, gan elektroniski. Papīra formātā anketas veidlapas ir pieejamas Kārsavas novada pašvaldībā (1. stāvā 10. kab. un 2. stāvā 14. kab. kancelejā), kā arī visās pagastu pārvaldēs. Aptaujas tiešsaistes adrese šeit.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie rezultāti tiks izmatoti pašvaldības darbības izvērtēšanā un turpmākajā darbu plānošanā.