24. februārī Mērdzenes KN notika Aizgavēņu sagaidīšana kopā ar Ciblas vidusskolas folkloras kopu „ILŽEŅA” .Šis kolektīvs aktīvi darbojas mūsu kaimiņu novadā, taču Mērdzenē viesojās pirmoreiz. „IlŽEŅA ”pārsteidza ar bagāto tautasdziesmu un rotaļu pūru, kas tika izstāstīts, iemācīts un kuplā pulkā izdejots. Koncerts izvērtās īstā deju un rotaļu virpulī. Atpūtas brīdī visi tika cienāti ar pankūkām.

Paldies „ILŽEŅAI’ . Paldies viņu atraktīvajai un šarmantajai vadītājai Dzintrai Toporkovai par bagātā folkloras pūra atklāsmi. Paldies garšīgo pankūku cepējām Gaļinai Peļņai, Kristīnei Bulinskai,  Annai Bluss. Paldies Kārsavas novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma norisei. Pasākuma apmeklētāji droši var teikt latgaliešu tautasdziesmas vārdiem: „Aizgavieņus sagaidom dzīduodami, doncuodami” Lai jauks pavasara gaidīšanas laiks!

Anita Šarkovska
Mērdzenes KN vadītāja