Kārsavas novada pašvaldība aicina vecākus/aizbildņus, kuru bērni (no dzimšanas (dzimuši līdz 2020. gada 1.decembrim) līdz skolas vecumam (5gadi)) un neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bērna dzīvesvieta ir deklarēta Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, līdz 2020. gada 4.decembrim pieteikties Ziemassvētku paciņas saņemšanai , iesniedzot iesniegumu  Kārsavas novada kancelejā, VPVKAC  Vienības ielā 53,Kārsavā, vai pagastos- pagasta pārvaldniekam.

 Iesniegumu var sūtīt arī elektroniski uz e-pastu: dome@karsava.lv

Tālruņi uzziņām 65781390, 29384429.

doc-icon.pngIesnieguma veidlapa15.67 kB

Iesniegumu veidlapas pieejamas arī pagastos pie pagasta pārvaldnieka.