Kārsavas novada pašvaldības projekta projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” aktivitātes “Vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem virs  54 gadiem sirds un asinsvadu veselības uzlabošanai Kārsavas novada iedzīvotājiem”ietvaros cilvēkiem ir iespēja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbību aktivitātes. Tās vadīs fizioterapeite Marita Joņina.

Projektā iesaistītas visas Kārsavas novada pagastu pārvaldes un Kārsavas pilsēta:

  • Kārsavas pilsētā nodarbības notiks otrdienās un piektdienās,plkst. 17:00, Kārsavas kultūras namā, sākot no 5. decembra;
  • Goliševas pagastā nodarbības pirmdienās un ceturtdienās,plkst. 19:00, Skolas sporta zālē, sākot no 4. decembra.
  • Malnavas pagastā nodarbības notiks otrdienās un piektdienās, plkst.19:00, Malnavas kultūras namā (jauniešu centra Pūgas telpa), sākot no 5. decembra.
  • Mežvidu pagastā nodarbības pirmā nodarbība notiks sestdienā, plkst. 17:00, Mežvidu kultūras namā, sākot no 9. decembra.
  • ·Salnavas pagastā pirmā nodarbība notiks sestdienā, plkst. 11:00, Salnavas kultūras namā, sākot no 9. decembra.
  • Mērdzenes pagastā nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās, plkst. 17:00, Mērdzenes kultūras namā, sākot no 4. decembra.

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 27431363 (Marita Joņina).

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā! Vienas nodarbības ilgums 1 h. Nodarbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams paklājiņš, vismaz uz pirmo nodarbību, pasniedzēja nodrošina 15 paklājiņus.


Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anna Zīmele
projekta vadītāja