Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde Malnavas ielas pārbūvei Kārsavas pilsētā. Zemes īpašnieki, kuru īpašumi robežojas ar augstāk minētā ceļa teritoriju un kuriem radušies neskaidri jautājumi, tiek aicināti ierasties uz sapulci Kārsavas novada pašvaldībā, Vienības ielā 53, šī gada 30. novembrī plkst. 12.00 .

Pateicamies jau iepriekš par projekta atbalstu un izrādīto pretimnākšanu!