Informējam, ka 31.maijā Kārsavas novadā norisināsies Nacionālā veselības dienesta (NVD) izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.

Vakcinēties varēs :

Laiks Pagasts Vieta
9:00 Mērdzene Pie kultūras nama
10:00 Goliševa Pie bibliotēkas
11:00 Malnava Pagasta ēkā 1.stāvā
13:00 Kārsava Kultūras nams
15:00 Mežvidi II Pie bibliotēkas

Vakcinācija notiks ar Janssen  izstrādāto vakcīnu.

Tālruņi pieteikumiem:

  • Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Koļčs T:29485721
  • Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs Anatolijs Posredņikovs T:29485760
  • Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Kaupuže T:26111413
  • Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja Antra Bojāre T:22017052
  • Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja  Anna Gabrāne T:26126901
  • Kārsavas novada pašvaldība – T: 65781390

Iedzīvotājiem, ierodoties uz vakcinācijas vietu, ir jāņem līdzi pase vai personas apliecība (ID)