Kārsavas novada pašvaldības projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” aktivitātes “Vingrošanas nodarbības visiem iedzīvotājiem  sirds un asinsvadu veselības uzlabošanai”  ietvaros, cilvēkiem ir iespēja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbību aktivitātes. Tās vadīs sertificēts speciālists.

Kārsavas pilsētā nodarbības notiks otrdienās plkst. 16:30-17:30 un sestdienās plkst. 18:00-19:00, Kārsavas kultūras namā, sākot no 14.janvāra;

Malnavas pagastā nodarbības notiks otrdienās plkst. 18:00-19:00 un ceturdienās, plkst. 17:00-18:00, Malnavas koledžas sporta zālē,  sākot no 14. janvāra;

Mežvidu pagastā nodarbības otrdienās  plkst. 19:30-20:30 un ceturtdienās, plkst. 20:00-21:00, Mežvidu kultūras namā, sākot no 14. janvāra.

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 27431363 (Marita Joņina) vai sūtot pieteikumu uz jaunante@karsava.lv.

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Vienas nodarbības ilgums 1 h. Nodarbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams paklājiņš. Uz pirmo nodarbību pasniedzēja nodrošina 15 paklājiņus.

Pirms ierašanās lūgums aizpildīt anketu, vai nosūtīt to elektroniski uz jaunatne@karsava.lv.

xls-icon.pngVingrošanas anketa91.59 kB

Anna Zīmele
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.