Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas volejbola nodarbībām, kas notiks Kārsavas vidusskolas stadionā pirmdienās un trešdienās sākot ar 08.07.2020., no plkst.18:00-19:30 un no 19:45 līdz 21:15.

Vienas grupas nodarbība ir plānota 90 minūtes.

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja