Sudraba laboratorijas ietvaros tiek organizēta Inovāciju programma, lai atbalstītu ideju autorus, pētniekus un uzņēmējus, kas veido jaunus risinājumus dažādām sudraba ekonomikas vajadzībām. Inovāciju programmas noslēgumā divas komandas piedalīsies AAL Forumā. 
Programmas norises laiks ir no 2021. gada 15. marta līdz 15. maijam.
Sudraba laboratorijas mērķis ir sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību sudraba ekonomikā – ekonomikas daļā, kas attiecas uz senioru dzīves uzlabošanu. Inovāciju programma ir atvērta ideju/projektu pieteikumiem līdz 2021. gada 8. martam.
Papildu informācija par programmu un pieteikuma veidlapa atrodama šeit: https://www.connectlatvia.lv/sudraba/.

Aicinām iesaistīties ar inovatīvām idejām un dalīties (www.connectlatvia.lv/sudraba/padalies) ar šo informāciju ar personām, kuras būtu ieinteresētas dalībai projektā ar inovatīvu ideju un vēlmi to attīstīt.


Jana Namniece
OSIRIS Interreg projekta vadītāja asistente
Biedrība “CONNECT Latvija”
Jelgavas iela 3-101, Rīga
https://www.connectlatvia.lv/
https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/
Tel. 26153569