Tuvākajās desmitgadēs norisinājušās būtiskas pārmaiņas Eiropas demogrāfiskajos procesos. Pēdējo 15 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz 18 gadu vecumam ir samazinājies par 40 procentiem. Spānijā, Portugālē un Itālijā kopš 1994.gada summārais dzimstības koeficients ir bijis zemāks par 1,5; Austrijas ģimenēs ne tikai esošais, bet arī vēlamais bērnu skaits ir nokrities zem paaudžu nomaiņai nepieciešamā rādītāja. Dzimstības samazināšanās, sabiedrības novecošanās un migrācija tuvākajā laikā var kļūt par nopietnu šķērsli ne vien Latvijas, bet arī visas Eiropas ekonomiskajai izaugsmei.

Apzinoties, ka demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās ir daudzu Eiropas valstu attīstības izaicinājums, Latvija aicina Eiropas valstis izvirzīt ģimeņu dzīves kvalitātes un sociālā nodrošinājuma uzlabošanu un ģimenisko vērtību stiprināšanu par svarīgāko prioritāti. Ar kopēju izpratni un savstarpēju atbalstu mēs varam radīt vidi, kurā varēs droši un pārliecinoši dzimt un izaugt mūsu bērni.

Ministru kabinets Latvijas simtgadi ir pasludinājis par “Latvijas Goda ģimenes gadu”, kura ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra rīko starptautisku forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Foruma mērķis ir veicināt ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā un sekmēt ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā.

Būšu pagodināts pašvaldību pārstāvjus – vadību, ekspertus izglītības, kultūras, veselības, sociālo pakalpojumu, teritoriju attīstības plānošanas jomā un citus speciālistus, kas plāno un īsteno ģimenes politiku vietējā līmenī – redzēt starptautiskā foruma “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību” dalībnieku vidū, lai Eiropas valstu labākie piemēri palīdz plānot un veidot ģimenes politiku ikvienā Latvijas pašvaldībā. Forums norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā š.g. 9.un 10.augustā.

Foruma pamattēmas:

  • Demogrāfiskā situācija Eiropas Savienībā un Baltijā. Nākotnes perspektīvas;
  • Vai Eiropas nāciju demogrāfiskā krīze ir tikai ekonomiska problēma?
  • Ģimene rietumu sabiedrības vērtību sistēmas transformācijas laikā;
  • Eiropas Savienības politikas iespējas demogrāfiskās situācijas uzlabošanai;
  • Eiropas Savienības dalībvalstu efektīvākie ģimeņu atbalsta instrumenti;
  • Rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai;
  • Diskusijas par vienota indeksu kopuma izveidi, kas raksturotu valstu pozīcijas ģimenei draudzīgākās vides nodrošināšanā.

Forumā aicināti piedalīties 300 pārstāvji no valsts, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairākām Eiropas valstīm. Savu viedokli aicināti izteikt kompetenti publicisti un demogrāfijas nozares pētnieki. Foruma patrons ir Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents. Dalību forumā jau apstiprinājis Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzisław Krasnodębski.

Foruma dalībnieki ir laipni aicināti neatstāt mājās arī savus bērnus, jo foruma laikā organizatori ir parūpējušies par plašu kultūras un atpūtas pasākumu programmu visām vecuma grupām.

Informācija par forumu, t.sk. foruma programma un praktiskā informācija, atrodama mājaslapā www.laiksberniem.lv un tiek papildināta līdz pat foruma norises dienai. Papildus nepieciešamo informāciju aicinām jautāt pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” vadības grupas vadītājai Elīnai Treijai rakstot uz e-pastu: elina.treija@varam.gov.lv vai zvanot pa telefonu: +371 29481771. Savu dalību lūdzu reģistrēt https://www.laiksberniem.lv/lv/pieteikties-forumam/ līdz 6. jūlijam.

Lai veidotu Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrādi ģimenei draudzīgākās vides nodrošināšanai, laikā pirms foruma, no š.g. 26. jūnija līdz 1. augustam, reģionos tiks rīkoti publisko diskusiju cikli par sekojošajām tēmām:

1)   Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem (š.g. 27.jūnijā plkst. 12:00. Vieta: Valmieras bibliotēkā, Cēsu iela 4, Valmiera);
2)   Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai;
3)   Ģimenes un bērna vērtības stiprināšana un nākamās paaudzes vecāku sagatavošana jaunajā izglītības saturā;
4)   Ģimeņu un bērnu psihiskā veselība.

Aicinu sekot līdzi diskusiju norisei, kā arī piedalīties diskusijās, rakstiski piesakot dalību: elina.treja@varam.gov.lv. Plašāka informāciju par reģionālo diskusiju cikla  norises laiku, vietu un saturu www.laiksberniem.lv.

Kaspars Gerhards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs