Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība aicina visus Latvijas iedzīvotājus, ainavu arhitektus, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai iekopuši skaistu lauku sētu, piedalīties konkursā “Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un lauku sētu”.

Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt personīgi dārza īpašnieks vai pagasta, ciemata, pilsētas, novada pašvaldība, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.

Pieteikumus sūtīt:

Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046;
E-pastu: rdbb@gmail.com
Pa tālruni: 29489048,
Pieteikumā jānorāda – saimnieka vārds, uzvārds, daiļdārza vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu.

Pieteikumus jāiesūta līdz 2018.gada 20.jūlijam. Dārzu vērtēšana notiks līdz 2018.gada 1.septembrim

Konkursu atbalsta:  VAS „Latvijas Valsts meži”, žurnāls „Dārzs un Drava”