Tradicionāli, katru gadu, augustā, notiek Bērnības Svētki – sešgadīgajiem kārsaviešiem un malnaviešiem /dzimuši 2013. gadā/ un Jaunības Svētki – astoņpadsmitgadīgajiem kārsaviešiem un malnaviešiem /dzimuši 2001. gadā/. Ņemot vērā to, ka Kārsavas novada pašvaldībai nav tiesiska pamata datus par pilngadību sasniegušām personām un sešgadīgiem bērniem meklēt un apkopot pašvaldības datubāzēs, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, aicinām bērnu vecākus pieteikties līdz 20.jūlijam uz Bērnības un Jaunības svētkiem.

Šogad Bērnības svētki notiks 11.augustā un Jaunības svētki – 9.augustā

Ināra Rasima
Kārsavas KN vadītāja
29330637, inara.rasima@karsava.lv vai vietnēs Facebook/Draugiem.lv

Agnese Medne
Malnavas pagasta kultūras
nodaļas vadītāja
29435057, agnese.medne@karsava.lv vai vietnēs Facebook/Draugiem.lv