Studijas ir valsts apmaksātas ikvienam, kuram ir interese par jaunas valodas apguvi, vēlme veicināt klienta ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un ir iegūta vismaz vidējā (vispārējā vai profesionālā) izglītība.

Studiju laikā tiks iegūtas zināšanas un praktiskā pieredze:

  • ​latviešu zīmju valodas lietošanā;
  • komunikācijā;
  • sevis prezentēšanas prasmē; 
  • sinhronajā tulkošanā;
  • surdopsiholoģijā;
  • metodoloģijā- konsekutīvajā tulkošanā.

Pilna laika klātiene (2 gadi) – nodarbības katru otro nedēļu.

Pietikšanās līdz š.g. 16.augustam. 

Lai pieteiktos uz programmu “SURDOTULKS”,  jāiesūta eseja “Kāpēc es gribu mācīties par surdotulku?” (apjoms 700-800 vārdi) uz e-pastu: ieva.berzina@siva.gov.lv.

Š.g. 20.augustā aicināsim uz individuālām pārrunām. Papildus informācija pretendentiem pēc š.g. 16.augusta.

Tālr. informācijai 29506071.

Studiju uzsākšana: 2021.gada 1. septembrī.

Katrīna Sevruka
Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas
vecākā eksperte
Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Tālr. +371 26888458
e-pasts: katrina.sevruka@siva.gov.lv
www.siva.gov.lv