Lai sniegtu ieskatu dabai draudzīgas saimniekošanas nozīmē mazā ērgļa populācijas saglabāšanā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina lauksaimniekus un citus interesentus piedalīties tematiskos tīmekļsemināros.

“Latvija ir mazo ērgļu lielvalsts, jo pie mums ligzdo teju piektā daļa visas pasaules un puse no Eiropas mazajiem ērgļiem. Divas būtiskākās lietas šo putnu ligzdošanai ir piemērotas ligzdošanas vietas mežā un barošanās vietas atklātās ainavās. Šajos semināros runāsim par to, kā palīdzēt uzturēt labas barošanās vietas lauksaimniecības zemēs šiem cēlajiem putniem,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants.

Ceturtdien, 5. augustā, tīmekļsemināru vadīs Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvji Agnis Bušs un Andris Dekants. Semināra laikā varēs uzzināt par mazo ērgli, tā sastopamību, statusu, aizsardzību, kā arī par šai sugai nepieciešamo mežu un atklātu ainavu, kā arī būs iespēja uzzināt par dabai draudzīgas saimniekošanas praksi, kas palīdz arī mazajam ērglim.

Savukārt 19. augusta tīmekļsemināru vadīs Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvji Agnis Bušs un Viesturs Ķerus. Semināra laikā būs iespējams uzzināt par mazo ērgli un tam nepieciešamo mežu un atklātu ainavu, kā arī par Gada putnu 2021 – laukirbi, tāpat būs iespēja uzzināt par dabai draudzīgu saimniekošanu, kas palīdz arī mazajam ērglim un laukirbei.

Abu semināru izskaņā paredzēta diskusija ar semināra dalībniekiem.

Tīmekļsemināri norisināsies tiešsaistē ZOOM platformā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00.

Dalība tīmekļsemināros iespējama ar iepriekšēju pieteikšanos, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://forms.gle/KnZDcbY4bCTNLkyo8.

Seminārus organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE13 NAT/LV/001078) ietvaros.

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties aptuveni 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā “Putni dabā”.  Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.


Kitija Balcare, komunikācijas konsultante
Mob. tālr. (+371) 29683396 | E-pasts: kitija@lob.lv