veselibas_proj_logo-jpg

Kārsavas novada pašvaldība projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros paredzēts organizēt vairākas aktivitātes iedzīvotājiem, tāpēc iedzīvotāji aicināti pieteikties sekojošās aktivitātēs:

  • Vingrošanas nodarbības bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam vispārējās veselības veicināšanai un sirds asinsvadu sistēmas stiprināšanai. Projekta norises pirmajā gadā plānots organizēt 7 grupas ar kopējo skaitu 10 bērni katrā grupā;
  • Vingrošanas nodarbības grūtniecēm vispārējās veselības veicināšanai un sirds asinsvadu sistēmas stiprināšanai. Viena grupa ir grūtnieces no 3-6 mēnesim, bet otra grupa no 7 līdz 9 grūtniecības mēnesim. Par vingrošanas uzsākšanu ir jāinformē savs ginekologs, nepieciešams rakstiska izziņa no ginekologa (u27 forma), ka grūtniece drīkst uzsākt vingrošanu;
  • Fiziski aktīva ekskursija senioriem. Pieteikšanās pie Zofijas Ritiņas pa mob.tel. 26365391;
  • Nūjošanas nodarbības Kārsavas novadā (Mērdzene, Malnava, Kārsava, Salnava, Goliševa, Mērdzene).

Informācija par aktivitāšu norises laikiem tiks publicēta pašvaldības mājas lapā. Dalība aktivitātēs ir bez maksas. Pieteikšanās, zvanot pa tel. 29207196 – Anna Zīmele vai rakstot uz jaunatne@karsava.lv, aizpildot anketu.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

doc-icon.pngAnketa dalībai aktivitātēs66.58 kB