Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) aicina meža īpašniekus apsekot savu mežu pēc spēcīgajām vēja brāzmām jūlija sākumā. Iespējams, ka vējš skāris Jūsu īpašumu un mežā notikusi plaša vējlauze vai vējgāze.

Ja meža īpašnieks, konstatējis savā īpašumā dabas stihijas sekas, un vēlas sakopt savu īpašumu, jāvēršas tuvākajā mežniecībā un jāaizpilda iesniegums, lai iegūtu atļauju veikt sanitāro cirti vai lielu postījumu gadījumos – cirti pēc VMD atzinuma. Iesniegumi pieejami šeit (http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/meza-ipasniekiem/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/iesnieguma-?id=805#jump).

Par sauso un vēja gāzto koku ciršanu ir jāpaziņo gadījumos, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, saglabājot dabas aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos sauso un kritušo koku apjomus.

Pirms uzsākt sauso un vēja gāzto koku ciršanu minētajos gadījumos, par plānoto darbību ir jāpaziņo Valsts meža dienestam!

Ņemot vērā iespējamo postījumu apjomu un laika apstākļus, katram meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāzina, ka visā valsts teritorijā ar 19. aprīli ir noteikts meža ugunsnedrošais periods. Līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā un jārūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.

Selva Šulce
Valsts meža dienesta preses sekretāre
Andra Grava
VMD operatīvā dežurante