Šī gada 9. aprīlī plkst. 11.00 Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes zālē (35. kab.), Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē, notiks seminārs lauksaimniekiem par Lauku atbalsta dienesta darba aktualitātēm.

Galvenās semināra tēmas: tiešo platībmaksājumu aktualitātes 2018. gadā (izmaiņas zaļināšanas nosacījumos, jaunie ainavu elementi u.c.), investīciju pasākumi (klientu biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot projektus) un atbildes uz klientus interesējošiem jautājumiem u.c.

Semināra noslēgumā savu prezentāciju par aktualitātēm sniegs AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Lai apzinātu interesentu skaitu, lūdzam par dalību seminārā informēt Austrumlatgales RLP Klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tālruni 66956063 vai 64605826.