Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.

Lai saulgriežu naktī līgotājus silda Jāņuguns liesmas, lai puto alus un garšo siers!

Lai sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas un Saulgriežu brīnums notiek!

Kārsavas novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētāja I. Silicka