8. martā plkst. 10.30 LLKC Rēzeknes nodaļas telpās, Dārza ielā 7a notiks seminārs par bioloģisko lauksaimniecību.

Semināra programma:

  • Lauksaimniecības tehnikas piedāvājumu bioloģiskajām saimniecībām (SIA Silja);
  • Izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta saņemšanas noteikumos. Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā (Gustavs Norkārlis, LBLA valdes priekšsēdētājs);
  • Aktualitātes bioloģiskajās lauksaimniecības sertifikācijā (Vija Rāka, VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs’’, ANN bioloģiskās lauksaimniecības sektora galvenā eksperte).

Dalības maksa: LBLA biedriem – bezmaksas, pārējiem interesentiem dalības maksa 5 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar LBLA izpilddirektores p.i. Ievu Liepnieci (info@ekoprodukti.lv/20262027)