Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros tiek organizētas jogas nodarbības.

Jogas nodarbības vadīs sertificēta jogas nodarbību vadītāja Inese Dreļa (Biedrība “Gaisma Tev”). Nodarbības notiks Kārsavas vidusskolas telpās, jauniešu centra “Pūga” telpās, ieeja no sporta zāles puses (1. stāvā, Vienības iela 101, Kārsava). Aicinām nodarbībām iepriekš pieteikties sūtot e-pastu uz jaunatne@karsava.lv. Nodarbības notiks pirmdienās plkst.18:00, līdzi jāņem jogas paklājiņš, jāierodas ērtā apģērbā.

Nodarbības ir bezmaksas, pirmā nodarbība notiks 7. maijā!

Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un garīgās (psihiskās) veselības veicināšanu, sirds un asinsvadu veselības uzlabošanu. Tas ir unikāls fizisko nodarbību veids, kas harmoniski attīsta ķermeņa muskulatūru, pilnveido pratu un sapratu, ķermenis kļūst lokans un stingrs, tā dod pozitīvu dzīves skatījumu, palīdz harmoniski mijiedarboties ar ārējo un iekšējo pasauli.

Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji – stresam un sēdošam darbam pakļauto profesiju pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti.


Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anna Zīmele
projekta vadītāja