Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 1 jautājums.

1. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Tilta pār Garbaru upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā” īstenošanai.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā 159.58 kB