Ievērojot SARS CoV-2 vīrusa Omikron varianta straujo izplatību Eiropā un, lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatības risku Latvijā un turpinot iepriekšējā gadā uzsākto pieeju – vakcinācija pret Covid-19 ir maksimāli tuvu cilvēka ikdienas gaitām, un lai panāktu vienmērīgu vakcinācijas pieejamību visos Latvijas novados, Nacionālais veselības dienests turpina regulāras izbraukuma vakcinācijas uz pagastiem, kas tiek organizētas sadarbībā ar pašvaldībām. 

Izbraukuma vakcinācijas pret Covid – 19 grafiks Ludzas novadā: 

2022. gada 20. janvārī:

1. brigādes maršruts – Rīga-Ludza-Tutāni-Martiši-Istalsna-Brigi-Felicianova-Cibla-Līdumnieki-Ludza
No plkst. 08:30 līdz 09:30 – Tutānu pagasta ēkā
No plkst. 10:00 līdz 11:00 –  Isnaudas pagasta Martišu pagasta ēkā
No plkst. 11:15 līdz 12:00 – Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēkas ēkā
No plkst. 12:30 līdz 13:00 – Briģu pagasta ēkā
No plkst. 14:00 līdz 14:45 – Ciblas pagasta Felicianovā, sporta kompleksa telpās
No plkst. 15:10 līdz 16:10 Ciblas Kultūras namā
No plkst. 16:45 līdz 17:30 Ciblas pagasta Līdumnieku FVP telpās

2. brigādes maršruts – Rīga-Ludza-Nirza-Lauderi-Zilupe-Zaļesje-Pasiene – Vecslabada- Rundēni- Pilda-Ludza
No plkst. 08:15 līdz 09:00 –  Nirzas pagasta ēkā
No plkst. 09:30 līdz 10:00 – Lauderu Kultūras namā
No plkst. 10:30 līdz 11:30 – Zilupes Kultūras namā
No plkst. 11:50 līdz 12:20 – Zaļesjes bibliotēkas ēkā
No plkst. 13:00 līdz 13:30 – Pasienes pagasta ēkā
No plkst. 14:30 līdz 15:00 – Istras pagasta Vecslabadas pagasta ēkā
No plkst. 15:30 līdz 16:30 – Rundēnu pagasta ēkā
No plkst. 17:00 līdz 18:00  –  Pildas pagasta ēkā

2022. gada 21. janvārī:

2. brigādes maršruts – Ludza-Kivdolova-Ņukši-Lucmuiža-Ezersala- Blonti-Pušmucova-Mērdzene-Rīga
No plkst. 08:00 līdz 09:00 – Pureņu pagasta Kivdolova pagasta ēkā
No plkst. 09:30 līdz 10:30  – Ņukšu pagasta ēkā
No plkst. 11:15 līdz 12:00  –  Zvirgzdenes Lucmuižas FVP telpās
No plkst. 12:15 līdz 12:45  –  Zvirgzdenes Ezersalas internātskolas telpās
No plkst. 13:15 līdz 14:15  –  Blontu FVP telpās
No plkst. 15:00 līdz 16:00 – Pušmucovas pagasta ēkā
No plkst. 16:20 līdz 17:00  – Mērdzenes FVP telpās

1. brigādes maršruts – Ludza-Goliševa-Malnava-Kārsava-Salnava-Mežvidi 2-Mežvidi 1-Rīga

No plkst. 09:30 līdz 10:00 – Goliševas kultūras namā
No plkst. 10:30 līdz 11:30 – Malnavas pagasta ēkā
No plkst. 12:00 līdz 13:30 – Kārsavas kultūras namā
No plkst. 14:00 līdz 14:45 –  Salnavas kultūras nama ēkā
No plkst. 15:30 līdz 16:00 – Mežvidi 2 bibliotēkas ēkā
No plkst. 16:30 līdz 17:00 – Mežvidi 1  FVP telpās

Tāpat, informācija par izbraukuma vakcināciju tiks izvietota informatīvajos stendos Ludzas novada pagastu ciemos, kā arī pie daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, un drošību. 

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, par vakcīnām, vakcināciju, tostarp par vakcīnu drošumu, izstrādāšanu, reģistrēšanu, vakcīnas izstrādāšanas ātrumu, informācija par Latvijā pieejamām vakcīnām, potenciālajām blakusparādībām u.c. jautājumiem atrodamas šeit. Latvijā ir pietiekams vakcīnu skaits, lai vakcīnas pret Covid-19 saņemtu ikviens, kas pieņēmis lēmumu vakcinēties. Vakcīna ir efektīvs veids, kā pasargāt sevi un savējos!