Foto: Jēkaba Strazdiņa gleznotā 1917. gada Pirmā Latgales latviešu kongresa aina no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuves

Pirmais Latgales kongress, kas notika Rēzeknē 1917. gada 26. – 27. aprīlī pēc tā laika skaitīšanas sistēmas (9. – 10.maijā), bija Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā apsprieda Latgales pašpārvaldes jautājumus, tostarp jautājumu par Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas un to pievienošanu Vidzemes un Kurzemes latviešu apdzīvotajai teritorijai

Godinot Latgales atbrīvošanas cīņu 100.gadadienu, pirmdien, 27.aprīlī, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija sēdē atzīmēs Latgales kongresa dienu, pulksten 13.00, un ikviens interesents aicināts sekot līdzi sēdei tiešraidē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

pdf-icon.png Faktu lapas par Latgales kongresu