veselibas_proj

Sakarā ar to, ka laika apstākļi mūs nelutina, slidošanas nodarbības uz kādu laiku tiek atceltas. Līdz ko uzlabosies ledus kvalitāte bērniem būs iespēja atsākt slidošanas iemaņu apgūšanu.

Aktuālo informāciju par nodarbībām var saņemt pa tālr. 28343926

Anna Zīmele
Projekta koordinatore


Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem