“Ziemassvētku laiks…
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, kad atceramies būtisko…
Tas ir Ziemassvētku laiks.”     (V.Zemītis)

Arī mēs, Kārsavas pensionāru apvienības biedri, atskatoties uz 2018. gada notikumiem biedrības dzīvē, redzam, ka mums blakus ir bijuši atsaucīgi un saprotoši cilvēki, pateicoties kuriem mēs spējām paveikt daudz.

Vispirms pateicamies Kārsavas novada pašvaldībai par visa veida atbalstu – gan finansiālo, gan tehnisko, gan morālo.  Vislielākais paldies domes priekšsēdētājai Inārai Silickai un vietniekam Pēterim Laganovskim par patiesu interesi par pensionāru vajadzībām un problēmām, par sapratni, labu vārdu un klātbūtni mūsu pasākumos.

Pateicoties pašvaldības finansiālajam atbalstam, biedrības otrā stāva telpās  tika veikts kosmētiskais remonts. Par veiktajiem remontdarbiem sakām paldies SIA “Acuk” un valdes priekšsēdētājam Andrim Naglim. SIA “Rubate” ziedoja  biedrībai naudu telpu aprīkošanai. Tika iegādātas aizkaru stangas, aizkari, galds, krēsli, sekcija. Paldies SIA “Rubate” par dāsno ziedojumu. Par atsaucību un izpalīdzību sakām lielu paldies Dainim Jezupovam, Aivaram Lipskim un Ernestam Rinkevičam. Viņi ir tie cilvēki, kuri nekad nav atteikuši mums savu palīdzību.

Ar labiem vārdiem gribam atzīmēt novada attīstības nodaļas darbiniekus. Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros senioriem bija iespēja piedalīties divās fiziski aktīvās ekskursijās pa Latviju – apceļot Vidzemi un piedalīties 41. Latvijas puķu draugu saietā Salaspilī.

karsavas-novada-seniori-apcelo-vidzemi-5

Savu sirds veselību varējām uzlabot bezmaksas vingrošanas nodarbībās fizioterapeites Maritas Joņinas vadībā un bezmaksas jogas nodarbībās. Paldies par šo iespēju Ritai Jonikānei un Annai Zīmelei.

24. novembrī notika Kārsavas novada pensionāru atpūtas vakars “Gadsimta līkločos”, kur kopā pulcējās visu novada pagastu aktīvākie seniori, lai uzņemtu savā pulkā jaunos pensionārus, baudītu skaistu koncertu, padejotu, uzdziedātu vai vienkārši atpūstos pie aromātiskas kafijas tases un saldumiem, ko senioriem sarūpēja pašvaldība. Koncertu ar dziesmām un dejām kuplināja mūsu draugi no Riebiņu novada. Par pasākuma veiksmīgu organizēšanu un norisi sakām paldies Kārsavas tautas nama vadītājai Inārai Rasimai un viņas darbiniekiem, it īpaši Jānim Stepkānam par zāles māksliniecisko noformējumu, afišu un apliecinājumu jaunajiem pensionāriem izgatavošanu, Antoņinai Pitkevičai par pasākuma vadīšanu un Antoņinai un Kasparam Šakinam par skaisto deju mūziku.

img_3081

Visiem mūsu atbalstītājiem un draugiem, un Kārsavas novada senioriem vēlam priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!  Vēlam izturību, veselību un mīlestību!

Kārsavas novada pensionāru apvienības vārdā
Renāte Čeirāne