veselibas_proj_logo-jpg

Olimpiskās Veselības dienas ietvaros 22. septembrī, Kārsavā, pulksten 11:00, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas telpās (kamerzāle), Kārsavas novada iedzīvotājiem būs iespēja noklausīties uztura speciālistes lekciju, kā arī piedalīties veselīgo garšvielu izgatavošanas meistarklasē.

Uztura speciālists stāstīs par veselīga uztura pamatprincipiem. Lekcija ir paredzēta par veselīga un sabalansēta uztura pamatprincipiem sertificēta speciālista vadībā, kuras ilgums ir 2 h. Pēc lekcijas ir paredzēta veselīgo garšvielu meistarklase – 1 h, kur sertificēta speciālista vadībā tiks mācīti veselīga ēdiena pagatavošanas pamatprincipi. Lekcija un meistarklase ir bezmaksas.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.