Tuvojas 2018. gada noslēgums. Patīkami ir tad, ja tas bijis piepildīts ar labiem darbiem. Par Salnavas pamatskolas skolēnu darbošanos septembrī  un oktobrī  jau tika rakstīts, bet vēl  palika nepastāstīts par novembri un decembri.

Par godu Lāčplēša dienai 9. novembrī skolā notika svinīgā līnija. Skolas gaitenī tika izveidota neliela ekspozīcija par 1918.- 1920. gadu. Pēc pirmās mācību stundas visi pulcējās uz svinīgo līniju. Par Lāčplēša dienu un Latvijas vēstures notikumiem no 1918. – 1920. gadam stāstīja skolotāja A.Golubeva. Skolēni uzzināja, kāpēc pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 1918.gada 18.novembrī Latvijā vēl nevaldīja miers, un turpinājās cīņas starp latviešu strēlniekiem un bermontiešu karaspēku. Vēsturiskais materiāls saprotami tika pasniegts visām klasēm. Pēc tam sekoja skolēnu uzstāšanās ar dzejoļiem par Latviju. Svinīgā līnija noritēja patriotiskā gaisotnē.

Latvijas 100. dzimšanas dienai skaisti tika noformētas skolas telpas. Viss novembris bija Latvijas mēnesis. Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas svētkiem, notika 16. novembrī skolas zālē. Svētkiem atbilstošs zāles noformējums, degošas svecītes un pacilājošs noskaņojums. Pasākumā piedalījās skolēni, skolotāji un bērnu  vecāki, jo skolā tajā dienā bija kopējā vecāku sapulce. Koncertā izskanēja dzeja, proza, dziesmas un vēlējumi Latvijai. Noslēgumā visi vienojās kopējā dziesmā „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”.

Vairāki Salnavas pamatskolas skolēni bija piedalījušies fotokonkursā „Mana zeme skaistā”. Uz skolu tika atsūtīti diplomi un balvas. Tas viss uzvarētājiem tika pasniegts 14.decembrī. Otrā stāva gaitenī tika izvietotas šī konkursa skaistākās fotogrāfijas.

Priecājoties par Kārsavas pilsētas jubileju, un arī tiem pasākumiem, kas tai veltīti – kā fotogrāfiju izstāde „Kārsavas stāsti”, par grāmatu par Kārsavas novada vēsturi, Salnavas skolas skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Kārsavas novada stāsti”, ko organizēja Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu un novada vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību. Uzdevums bija: caur mākslu iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtnes iepazīšanā un novadpētniecībā. Skolā tika nolemts pētīt Salnavas muižas vēsturi un vizualizēt senos notikumus par šīs vietas rašanos. 5.,6.,7. un 8.klases skolēni vāca informāciju internetā, no cilvēku nostāstiem un mēģināja kļūt par seno laiku aculieciniekiem, vizualizējot tos savā iztēlē uz papīra. Šī darbošanās tika atzinīgi novērtēta.

Skolēni neaizmirst arī par Adventa laiku. Katru piektdienu atbildīgā klase gatavojas kārtējās Adventa sveces aizdegšanai.  Ar katru aizdegto svecīti mēs tuvojamies Ziemassvētkiem. Tas ir tāds gaišs un sirsnīgs mirklis skolā.

Gaidīsim svētkus ar labiem darbiem, gaišām domām, sagatavotām dāvaniņām, mīļiem vārdiem līdzcilvēkiem!

Antoņina Golubeva
Salnavas pamatskolas skolotāja