Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināto “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju”, gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī, Kārsavas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu darbam sekojošos Kārsavas novada vēlēšanu iecirkņos:

Iecirkņa numurs Iecirkņa adrese Iecirkņa komisijas locekļu skaits
628 Kultūras nams, Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads 7
636 Pagasta pārvalde, „Aizgārša”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads 5
641 „Malnavas koledžas muižas korpuss”, Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads 7
642 Kultūras nams, “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads 7
643 “Tautas nams”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads 7
651 Tautas nams, Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas novads 7

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

  1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
  3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu,
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
  5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus.

Velēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kārsavas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Intai Jurčai, Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas  bibliotēkā  līdz 2018.gada 20.augustam. Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija un komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas pieejamas CVK mājas lapā: https://www.cvk.lv/pub/public/31834.html , kā arī pie novada  vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Nadeždas Tarasovas (tālr.25917326) un novada vēlēšanu komisijas sekretāres Intas Jurčas(tālr.65733162, 26546338)

Nadežda Tarasova
Kārsavas novada  vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja