20.septembrī plkst.13:00 Kārsavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Vienības iela 72) notiks īpašs dievkalpojums, kuru šajā reizē vadīs LELB (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca) Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe kopā ar bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, draudzes mācītāju Mārtiņu Vaickovski un mācītāju Oskaru Smoļaku. Dievkalpojumā tiks pasniegts LELB apbalvojums “Uzticības vairogs” ilggadējai draudzes loceklei Ārijai Smoļakai, pateicībā par ieguldījumu Kārsavas draudzes dzīvē.

Ārija Smoļaka ir dzimusi 1928.gadā un kopš Kārsavas draudzes atjaunošanas 1991.gadā ir bijusi iesaistīta draudzes kalpošanā. Kopā ar draudzes aktīvu iestājoties par ideju, ka baznīcai, kas padomju gados bija pārvērsta par kinoteātri, atkal jākalpo mērķim, kādam tā sākotnēji celta – pielūgsmei un Kristus draudzes kopībai. Ārija kopā ar citām draudzes māsām, kas jau Mūžībā, glabāja ticības pieredzi, kas iegūta vēl Latvijas brīvvalsts laikos un palīdzēja kristīgās tradīcijas iedzīvināt Atmodas laikā starp Kārsavas draudzes locekļiem. Lai arī cienījamo gadu dēļ draudzes kopībā sanāk būt reti, tomēr ar lugšanu un sirds rūpēm tiek sekots līdzi gan notikumiem drauzē un baznīcā, gan līdzdalīta sirds mīlestība ar kuplo saimi: 3 bērniem, 7 mazbērniem, 16 maz-mazbērniem un 2 maz-maz-mazbērniem.


Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Baznīcas apbalvojuma Dome š.g. 25. jūnija sēdē par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai un Kārsavas draudzei piešķīra apbalvojumu “Uzticības vairogs” ĀRIJAI SMOĻAKAI
Kopš apbalvojuma iedibināšanas 2005. gada 2. oktobrī ir pasniegti ap 200 “Uzticības vairogi”.

Kārsavas evaņģēliski luteriskā draudze ir dibināta 1920.gadā un 1939.gadā iesvētīta jaunuzceltā Kārsavas Augšāmcelšanās evaņģēliski luteriskā baznīca. Tajā laikā draudzē darbojās apmēram 300- 400 draudzes locekļu.
Otrais pasaules karš ļoti ietekmēja Kārsavas luterāņu draudzes darbību. Tā kā liela daļa draudzes locekļu bija turīgi ļaudis, lielu saimniecību īpašnieki, daudzi tika izsūtīti uz Sibīriju vai devās bēgļu gaitās uz ārvalstīm. Ievērojami samazinājās draudzes locekļu skaits. Padomju varas gados baznīcas ēka draudzei tika atsavināta un 1965.gadā draudze bija spiesta savu darbību pārtraukt. 
Baznīcu gaidīja sāpīgs liktenis. No torņa tika nozāģēts krusts, ar trosēm un buldozeriem tika nogāzts baznīcas tornis. Baznīcas zvans sākotnēji nonāca izgāztuvē līdz kādas pareizticīgo klostermāsas noorganizēja, lai tas nonāktu Višgorodok pareizticīgo baznīcā Krievijā. Baznīcas torņa vietā tika piebūvēts koka vestibils kinoteātra vajadzībām, baznīcas zālei tika aizmūrēti logi, nojaukts altāris un baznīcas telpās darbību uzsāka kinoteātris „Spartaks”. 
Kārsavas luterāņu draudze atsāka savu darbību 80.-tajos gados. Oficiāli draudze atjaunota un reģistrēta 1991.gadā. Pēc draudzes locekļu neatlaidīgiem lūgumiem 1991.gadā baznīcas ēku draudzei izdevās atgūt savā īpašumā. Tad arī atgūtajā baznīcā, kas bija zaudējusi savu cēlumu un sākotnējo skaistumu, tika noturēts pirmais atjaunotās draudzes dievkalpojums. Pamazām tika sagādāts baznīcai nepieciešamais inventārs. Baltinavas luterāņi dāvināja mācītāja Ķemera gleznoto altārgleznu „Labais Gans”, kas arī tagad atrodas baznīcas altārī. Draudzes locekļi saviem spēkiem veica remontdarbus, izveidoja un izgatavoja altāri un kanceli, tika atjaunotas divas logu vietas. 2008.gadā draudzes draugi no Vācijas uzdāvināja un uzstādīja zvanu, no Grobiņas draudzes dāvinājumā saņemti baznīcas soli. Draudzes locekļi centušies darīt iespējamo, lai baznīcas lielā zāle būtu piemērota galvenajam un svarīgākajam draudzes garīgās dzīves centram- Dievkalpojumam. 2015.gadā tika nojaukta padomju laikos uzceltā vestibila piebūve, nomainīts jumta segums, izveidota sadarudzības telpa, uzstādīts Rīgas Amatniecības vidusskolas absolventu darinātais altāris un kancele, nomainīti dievnama logi un galvenās durvis. 


Dievkalpojumā 20.septembrī piedalīsies Grostonas Kristiāna Dāvida pamatskolas audzēkņu un pedagogu pūtēju ansamblis.

Sirsnīgi aicināti būt kopā ar Kārsavas draudzi šajā svētku dievkalpojumā!

Sirsnīgā pateicībā,
Oskars Smoļaks