Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 9 jautājumi

1. Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
2. Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana.
3. Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
4. Par pirmā paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē.
5. Par otrā paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē.
6. Par Ludzas novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšanu.
7. Par Ludzas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu.
8. Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Par Ciblas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu” atcelšanu” apstiprināšanu.
9. Par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.3/2021 “Par Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.23 “Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku” atcelšanu” apstiprināšanu.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā 214.27 kB