Informējam, ka sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, 17.oktobra tirgus Kārsavā tiek atcelts.

Paldies par sapratni!