Kārsavas novada dabaszinātņu mācību jomas pedagogi apmeklēja semināru Rēzeknē, kuru organizēja SIA “ALAAS” speciālisti. Semināra laikā skolotāji noklausījās SIA “ALAAS”  Sabiedrisko attiecību speciālistes vides komunikāciju jomā E.Čepules prezentāciju par atkritumu daudzveidību pasaulē un piedalījās radošajās aktivitātēs par atkritumu šķirošanu, ko vadīja SIA “ALAAS” izpilddirektors J.Petkevičs.

Katras novada skolas pedagogi saņēma spēli “100 jautājumi par atkritumiem”, kuru varēs izmantot mācību procesā ar skolēniem.

Valentīna Tuče
Kārsavas novada skolu Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore