Domes sēdes darba kārtībā 3 jautājumi.

1. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” apstiprināšanu.
2. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
3. Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā200.15 kB